Prawa autorskie

2016/10/02

Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty

Cisek, Sabina (2015). Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty. W: Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.). Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, s. 315-327.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz