Prawa autorskie

2016/11/16

Wyszukiwanie zasobów naukowych - zbiory danych empirycznych (badawczych) w Internecie, data repositories, datasets

Archiwa (repozytoria) danych badawczych są to intencjonalnie stworzone zbiory danych (materiałów), powstałych w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzonych na potrzeby konkretnych projektów badawczych. Innymi słowy, termin ten nie określa wszystkich istniejących kolekcji danych, które ewentualnie mogłyby „przydać się” w dociekaniach naukowych, lecz tylko te, które obejmują materiały uzyskane w rezultacie badań, a także zostały zorganizowane celowo, odpowiednio uporządkowane, opisane metadanymi i przygotowane do udostępniania.


Archiwa, repozytoria, zbiory danych w Internecie - typy


1) KORPUSY JĘZYKOWE, np. http://www.nkjp.pl/, http://korpus.pwn.pl/, http://korpusy.net/, a także Google Książki http://books.google.pl/ z narzędziem Google Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams

Inne zasoby językowe, np. CLARIN-PL http://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/, Słowosieć http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/

WebCorp: The Web as Corpus http://www.webcorp.org.uk/live/

2) (otwarte) ZBIORY DANYCH BADAWCZYCH, empirycznych, naukowych, zob. m.in. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/152

3) (otwarte) ZBIORY DANYCH PUBLICZNYCH, zob. m.in. http://sabinacisek.blogspot.com/search/label/otwarte%20dane, Eksplorator danych publicznych = Google Public Data http://www.google.com/publicdata/directoryGlobalne internetowe serwisy promujące (otwarty) dostęp do „surowych” danych badawczych

  • re3data.org Registry of Research Data Repositories http://www.re3data.org/, rejestr powstały w 2012 roku w Niemczech, w roku 2016 rejestruje ponad 1500 archiwów (repozytoriów) danych badawczych z całego świata 
"re3data is a global registry of research data repositories from a diverse range of academic disciplines. It provides information on repositories for the permanent storage and access of data sets to researchers, funding bodies, publishers and scholarly institutions. This DataCite service is referenced by multiple publishers in their editorial policies as the best tool to identify the most appropriate data repository and recommended in the European Commission’s Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020." https://www.datacite.org/re3data.html 

 


Data journalsInstytucje i organizacje zajmujące się (otwartymi) "surowymi" danymi badawczymiPublikacje na ten temat