Prawa autorskie

2016/06/19

Deep Web / Invisible Web

Głęboki Internet, Niewidzialny Internet, Ukryty Internet 
Deep Web, Invisible Web, Hidden Web

Ważne: Deep Web, Invisible Web, głęboki, niewidzialny czy ukryty Internet to NIE jest to samo, co Darknet albo TOR. Niektórzy mylą pojęcia, ostatnio jakby częściej.   • Cisek, Sabina i in. (2015). Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 299-310.
  • Derfert-Wolf, Lidia (2007). Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. W: II seminarium z cyklu "Infobroker : Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji", Warszawa (Poland), 17 April 2007. Centrum Promocji Informatyki, s. 99-129. 
  • Midner, Daniel (2015). Mappa Mundi Ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej PTINT, t. XXIII, nr 1, s. 3-13. http://www.ptin.org.pl/ (zakładka PTINT)
  • Pamuła-Cieślak, Natalia (2006). Typologia zasobów ukrytego Internetu. Przegląd Biblioteczny, R. 74, z. 2, s. 153-164 [dostęp także w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej
  • Pamuła-Cieślak, Natalia (2015). Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Sherman Chris, Price Gary (2001). The Invisible Web. Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See. Medford, New Jersey: Information Today, Inc. [dostęp w Google Książki
  • Unold, Jacek (2011). Wykorzystanie ukrytej sieci w pozyskiwaniu informacji w cyberprzestrzeni. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 53, s. 156-166.