Prawa autorskie

2019/03/08

Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i innych podmiotach działających w Polsce, weryfikacja przedsiębiorstw


 Ogólnopolskie, wielodziedzinowe urzędowe rejestry i ewidencje
 1. CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 2. KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
 3. REGON https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Polskie urzędowe rejestry specjalistyczne
Rejestry specjalistyczne można znaleźć m.in. poprzez serwisy: 

Inne
 1. Biura Informacji Gospodarczej (jest ich 5), np. BIG InfoMonitor S.A. http://www.infomonitor.pl/, KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA http://krd.pl/
 2. Elektroniczne Księgi Wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/ 
 3. Giełdy wierzytelności, np. https://www.dlugi.info/
 4. Lista ostrzeżeń publicznych KNF https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
 5. Mapa Dotacji UE http://www.mapadotacji.gov.pl/
 6. Numer D-U-N-S (Bisnode D&B) https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/
 7. Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów, Sprawdź status VAT, Szukaj numeru NIP https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
 8. Rejestry UOKiK, m.in. Rejestr produktów niebezpiecznych http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
 9. Weryfikacja domen internetowych, Krajowy Rejestr Domen - Przeglądarka domen https://www.dns.pl/przegladarka, Whois https://www.whois.com/whois/

Urzędowe klasyfikacje, zob. http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
 1. PKD 2007
 2. PKWiU 2015 


Zob. też: 2019/03/01

Wybrane formy zasobów internetu

I. ARCHIWUM ZASOBÓW WWW

II. BAZY DANYCH I KOLEKCJE BAZ DANYCH


  III. BIBLIOGRAFIE, KATALOGI BIBLIOTEK, KATALOGI ZBIORCZE

  IV. BLOGI, MIKROBLOGI I BLOGOSFERA
   

  Platformy do tworzenia blogów i mikroblogów

  V. CZYTELNIE ONLINE I WYSZUKIWARKI KSIĄŻEK

  Proszę zwrócić uwagę na formę dostępu do pełnego tekstu i zasady odpłatności

  Zobacz też:

  VI. DZIELENIE SIĘ DOKUMENTAMI, INFORMACJĄ I WIEDZĄ (Web 2.0)


  Dzielenie się dokumentami, „samopublikacje”
   

  Fotografie, filmy

  Prezentacje


  Teksty (serwisy samopublikacji)


  Uwaga na prawa autorskie, zob. http://creativecommons.pl/, http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Witamy?uselang=pl
   


  Współtworzenie dokumentów i treści
   

  Wiki

  Współtworzenie dokumentów


  Serwisy typu pytanie – odpowiedź, A-Q


  Porządkowanie zasobów i informacja o informacji (skierowująca)


  Bibliografie, webografie – tworzone społecznościowo zbiory odnośników do tekstów online i polecanych stron WWW

  Naukowe

  Ogólne


  VII. KOLEKCJE CYFROWE - ARCHIWA DZIEDZINOWE, REPOZYTORIA INSTYTUCJONALNE, BIBLIOTEKI CYFROWE 


  VIII. PODKASTY I WEBKASTY


  IX. PORTALE I WORTALE


  X. SERWISY KONTAKTÓW I BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI – dla profesjonalistów i ogólne (media społecznościowe)  XI. SERWISY WYSZUKIWANIA OBIEKTÓW GEOGRAFICZNYCH

  2019/02/14

  Badanie internetu - statystyki i wykazy

  Serwisy polskie 

  Serwisy światowe

  Informacja o stronach i serwisach www